Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila tekst Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaća, naknade za ishranu u toku rada i naknade za korištenje godišnjeg odmora za korisnike budžetskih sredstava u Tuzlanskom kantonu u 2022.godini, koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, a na osnovu dogovora postignutog između pregovaračkih timova Vlade TK i Sindikata.

Također, Vlada je prihvatila i tekst Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, koeficijenata za obračun plaće, iznosa naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora za zaposlene u javnim ustanovama visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona, kao i tekstove aneksa kolektivnih ugovora za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu.

Kako saznaje portal Tuzlainfo.ba, navedenim sporazumima predviđeno povećanje ukupnih primanja a kroz utvrđivanje osnovice za obračun plaće za 2022. godinu u iznosu od 418,50 KM, najniže plaće u visini od 570,00 KM, naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) u visini od 10,00 KM po izrađenom danu te naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) u iznosu od 50% prosječne neto plate u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za mjesec koji je prethodio usvajanju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

You May Also Like

Jusuf naručio likvidaciju poznanika za 20.000 maraka

Kantonalni sud u Zenici potvrdio je optužnicu protiv Jusufa Mevića Juke i…

Forto povećao plaću direktorici Zavoda Belmi Barlov. Zašto?

Iako je još u maju prošle godine Belma Barlov imenovana za v.…

U Bosni i Hercegovini prosječna neto plaća 1.042 KM

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata u Bosni i Hercegovini u decembru prošle…

Parlament BiH: Predat zahtjev za nižu stopu PDV-a na određene namirnice

Poslanici SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH predali su danas u…