Na dionici novog autoputa Sremska Rača-Kuzmin gradit će se novi, zajednički granični prijelaz između Srbije i Bosne i Hercegovine.

Direkcija za imovinu Republike Srbije raspisala je tender za izradu urbanističkog projekta novog graničnog prijelaza na lokaciji Sremska Rača.

Kako se navodi u projektnom zadatku, približna dužina graničnog prijelaza bit će 1.000 metara, a približna širina 320 metara.

“U funkcionalno – tehnološkom smislu planirani granični prijelaz mora biti tangencijalnog tipa, sa operativnim terminalima – bazama putničkog (automobilskog i autobuskog) i teretnog (kamionskog) saobraćaja u okviru kojih se predviđaju površine, objekti i sadržaji niskogradnje (saobraćajnice i parkinzi), visokogradnje i infrastrukture, stalnog karaktera. Putnički i teretni terminali moraju biti razdvojeni i formirani za svaku državu ponaosob”, navodi se u tehničkoj dokumentaciji, prenosi Ekapija.

U planu je da putnički terminali budu smješteni u centralnom dijelu Graničnog prijelaza. Prilaz ovim terminalima bit će obezbjeđen preko saobraćajnog platoa koji je zajednički za obje države, i koji će se sastojati od po šest traka za ulazni i izlazni pravac. Ukupno 12 traka bit će raspoloživo za automobilski putnički saobraćaj, prenosi N1

Na putničkom terminalu predviđa se izgradnja objekta za službene potrebe MUP-a i Uprave carina, kao i objekata u kojima će biti smješteni prateći sadržaji za obje države – banka, pošta, toaleti…

Na obodnim dijelovima graničnog prijelaza bit će izgrađeni teretni terminali. Prilaz će biti obezbjeđen sa po dvije saobraćajne trake za ulazni i izlazni, odnosno 4 trake za kamionski saobraćaj. Urbanističkim projektom bit će definisan i funkcionalni raspored prostorija za obavljanje neophodnih procedura u kojima će biti smještene službe MUP-a, Uprave carina, veterinarska i fitosanitarna granična inspekcija. Za obje države terminal će biti upotpunjen pratećim sadržajima sa objektima za smještaj špedicije, kafića, prodavnice, javni toaleti.

Dio prostora bit će namijenjen za izgradnju tehničkih postrojenja (trafo stanica, kotlarnica, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda) i ovi objekti se planiraju za obje države.

Kako se navodi, u planu je izgradnja funkcionalnog kompleksa koji će pored administrativnih kapaciteta imati i servis za pregled vozila, i druge sadržaje, a svi objekti bit će montažnog ili kontejnerskog tipa.

“Sve zgrade moraju biti u kategoriji javnih objekata, namijenjeni isključivo korisnicima (Uprava granične policije, Uprava carina, Inspekcije, špedicije, banke, pošte itd.), spratnosti P+0 do P+1. Prema tipu, objekti moraju biti montažnog ili kontejnerskog tipa. U kompleksu graničnog prijelaza predvideti i kontrolne kabine, garažu za pregled putničkih vozila, kanal za pregled autobusa, javne toalete na putničkom i teretnom terminalu, kolske vage, posebna kontrola vozila i tereta, parkinge za službena, putnička i teretna vozila, parkinge za autobuse, kotlarnicu, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, trafostanica, nadstrešnicu sa rampom za kontrolu robe, kanal za pregled kamiona, objekat (magacin) za privremeno oduzetu robu i vozila, skener, kontrolu zapaljivog tereta, skladište zapaljenih naftnih derivata, antenski stub”, dodaje se u projektnom zadatku.

Tender je otvoren do 6. decembra.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

You May Also Like

Jusuf naručio likvidaciju poznanika za 20.000 maraka

Kantonalni sud u Zenici potvrdio je optužnicu protiv Jusufa Mevića Juke i…

Forto povećao plaću direktorici Zavoda Belmi Barlov. Zašto?

Iako je još u maju prošle godine Belma Barlov imenovana za v.…

U Bosni i Hercegovini prosječna neto plaća 1.042 KM

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata u Bosni i Hercegovini u decembru prošle…

Parlament BiH: Predat zahtjev za nižu stopu PDV-a na određene namirnice

Poslanici SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH predali su danas u…