Padavine proteklih dana uslovile su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo redovno, nekoliko puta tokom dana, detaljno analizira trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije, prognozu vremena za naredna četiri dana dostavljenu od Federalnog hidrometeorološkog zavoda, trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web stranici Hrvatskih voda, rezultate prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za Unu-Sanu, Vrbas, Bosnu, Drinu kao i platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save.

– Na osnovu podataka prikupljenih sa mreže automatskih hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, trenutno se bilježi se stagnacija i opadanje vodostaja na većini hidroloških stanica na slivu Une, Sane, Vrbasa, Bosne i Drine. Tokom dana nema novih padavina tako da će se trend opadanja nastaviti. Jedino još na hidrološkoj stanici Maglaj je dostignut nivo pri kojem počinje obavještavanje o poplavama, u toku dana se
očekuje smanjenje nivoa i prestanak slanja obavještenja – saopćeno je iz Agencije.

Vodostaji na dijelu toka rijeke Save u FBiH su također u porastu, ali su znatno niži od kota pri kojima se proglašavaju mjere redovne odbrane od poplava.

Prema današnjoj meteorološkoj prognozi izdatoj od Federalnog hidrometeorološkog zavoda FBiH, nove padavine se najavljuju za ponedeljak i utorak i to u zapadnim i centralnim područjima Bosne, te na sjeveru i istoku Hercegovine.

Analizom hidrološko-hidrauličkih prognostičkih modela za period od 08.11. do 09.11., a s obzirom na trenutnu hidrološku situaciju na slivovima, nivoe vode u koritima, zasićenost tla vodom, očekuje se novo povećanje vodostaja na slivu Sane, Vrbasa i Bosne.

Bujični vodotoci na kojima može doći do povećanja vodostaja u ovom periodu su na području slivova Vrbasa i Bosne.

Iz Agencije za vodno područje rijeke Save sugerišu nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, kao i stanovništvu koje živi uz vodotoke na pojačan oprez.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

You May Also Like

Jusuf naručio likvidaciju poznanika za 20.000 maraka

Kantonalni sud u Zenici potvrdio je optužnicu protiv Jusufa Mevića Juke i…

Forto povećao plaću direktorici Zavoda Belmi Barlov. Zašto?

Iako je još u maju prošle godine Belma Barlov imenovana za v.…

U Bosni i Hercegovini prosječna neto plaća 1.042 KM

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata u Bosni i Hercegovini u decembru prošle…

Parlament BiH: Predat zahtjev za nižu stopu PDV-a na određene namirnice

Poslanici SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH predali su danas u…