BIH

Sebija Izetbegović odgovorila na pitanja o svojoj diplomi, te da li će napustiti KCUS– Ne napuštam KCUS zbog pozicije zastupnice u Skupštini KS, jer nisam u sukobu interesa.

Prof. dr. Sebija Izetbegović, generalna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS), danas je poslala saopćenje u kojem se obraća javnosti. Njeno pismo objavljujemo u cijelosti:

“U dijelu bh. medija o meni se gotovo svakodnevno plasiraju insinuacije i neistine.

To se u pravilu radi na način da se informacije uopće ne provjeravaju, niti se prije objave tekstova traže moje izjave, iako novinarska načela i profesionalni standardi nalažu da se zatraži stav ili izjava druge strane.

Posljednjim primjerima javnost je svjedočila u proteklim danima, kada se na osnovu potpune izmišljotine u dijelu medija napravila tema o mom napuštanju pozicije direktorice KCUS-a, iako je jedina istina da koristim godišnji odmor. Da su autori takvih tekstova željeli istinu, vrlo jednostavno su mogli prije objave provjeriti o čemu je riječ, a ne obmanjivati javnost.

Slično je i s nizom tekstova koji se odnose na navodni sukob interesa i zlonamjerne neistine u vezi sa mojom akademskom karijerom.

Svjesna da demantijem mogu umanjiti samo dio štete, zbog javnosti želim saopćiti
sljedeće:

1. Ne napuštam KCUS zbog pozicije zastupnice u Skupštini KS, jer nisam u sukobu interesa. Kanton Sarajevo nije osnivač ili suosnivač KCUS sa više od 50% ukupnog kapitala te je sasvim jasno da nisam u sukobu interesa.

Također naglašavam da ne primam finansijska sredstva kao zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo. Odmah po preuzimanju mandata potpisala sam da se odričem paušala. Nemam se pravo odreći obaveze da zastupam one koji su ime izabrali, naročito uzevši u obzir podršku birača i činjenicu da sam u trenutnom sazivu Skupštine KS zastupnik sa najviše osvojih glasova.

2. Kada je riječ o navodima koji se odnose na moju akademsku karijeru, a koji se spominju u kontekstu napuštanja pozicije direktorice KCUS-a, oni su neargumentovani, proizvoljni i zlonamjerni.

Kantonalna prosvjetna inspekcija je u više navrata na Medicinskom fakultetu UNSA provela usmjereni inspekcijski nadzor.

Nakon niza inspekcijskih pregleda Prosvjetna inspekcija NIKADA nije izdala bilo kakve upravne mjere, a imala je ovlaštenje i obavezu to učiniti ako je bilo zakonskih pretpostavki za to.

Takav odnos Prosvjetne inspekcije jasno potvrđuje da nisu utvrđene nepravilnosti u vezi sa stečenom diplomom, a slijedom toga niti nepravilnosti u vezi sa akademskim zvanjem.

Također, ad hoc komisija koja je formirana na osnovu zaključka Senata Univerziteta u Sarajevu je nakon detaljne i iscrpne analize svih relevantnih činjenica i okolnosti u vezi sa upisom na magistarski studij i sticanjem diplome magistra nauka, konstatovala da su ispunjeni svi zakonski i drugi uslovi propisani aktima Medicinskog fakulteta i Univerziteta u Sarajevu za dodjelu diplome. Izvještaj pomenute komisije je razmatralo i Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta i on je jednoglasno verifikovan i usvojen.

Važno je ukazati na činjenicu da je Medicinski fakultet u Sarajevu obrazovna ustanova koja je isključivo nadležna i meritorna i za provjeru ispunjenosti uslova za upis na studij, ali i za utvrđivanje ispunjenosti uslova za dodjelu visokoškolskih kvalifikacija.


Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NAJNOVIJE

To Top