Privremene mjere banaka za vraćanje kredita u oba entiteta Bosne i Hercegovine za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica zbog pandemije koronavirusa bit će produžene za još tri mjeseca u 2022. godini građanima i firmama.

Ove mjere prvo donesene u entitetu RS bit će produžene na još tri mjeseca klijentima banaka i mikrokreditnih organizacija u Republici Srpskoj, sadržano je u prijedlogu odluka objavljenih na sajtu Agencije za bankarstvo RS-a.

U prijedlogu odluka predviđeno je produženje važenja odluke o privremenim mjerama u dijelu koji se odnosi na grejs period za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno. Važenje ove mjere koja istječe sa 31. decembrom ove godine produžava se do 31. marta 2022. godine.

Upravni odbor Agencije za bankarstvo FBiH je na sjednici održanoj 17. decembra donio Odluku o izmjenama Odluke o privremenim mjerama za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih COVID-19, na način da se produžavaju rokovi za primjenu posebnih mjera za koje je ranije planiran istek sa 31.12.2021. godine.

Cijenimo da je aktivan pristup Agencije za bankarstvo FBiH u saradnji sa Agencijom za bankarstvo RS-a dao značajan doprinos kod oporavaka ekonomskih parametara u 2021. godini. Posebno se uvažavaju informacije, procjene i zahtjevi poslovne zajednice koji su upućeni prema entitetskim agencijama za bankarstvo u posljednjem kvartalu 2021. godine, navodi se u obrazloženju ove odluke.

– To se odnosi za klijente koji su i dalje direktno pogođeni ekonomskim posljedicama pandemije ili će dodatne poteškoće nastati u prvom kvartalu 2022. godine, pa im se daje mogućnost podnošenja zahtjeva za neku od posebnih mjera predviđenih odlukom sa konačnim rokom važenja mjere do 31. marta 2022. godine – pojašnjava Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo FBiH.

Dakle, u skladu sa navedenim izmjenama, ostaje mogućnost da privredni subjekti i građani podnose zahtjeve za nekom od posebnih mjera koje su važile do 31.12.2021. godine. Važno je napomenuti da je mogućnost korištenja moratorija na otplatu glavnice i kamate istekla sa 30.6.2021. godine, dok mogućnost za korištenje grace perioda, odnosno, moratorija na plaćanje glavnice i ostalih mjera podrške, ostaje do 31. marta 2022. godine, poručeno je iz Agencije za bankarstvo FBiH.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

You May Also Like

Jusuf naručio likvidaciju poznanika za 20.000 maraka

Kantonalni sud u Zenici potvrdio je optužnicu protiv Jusufa Mevića Juke i…

Forto povećao plaću direktorici Zavoda Belmi Barlov. Zašto?

Iako je još u maju prošle godine Belma Barlov imenovana za v.…

U Bosni i Hercegovini prosječna neto plaća 1.042 KM

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata u Bosni i Hercegovini u decembru prošle…

Parlament BiH: Predat zahtjev za nižu stopu PDV-a na određene namirnice

Poslanici SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH predali su danas u…