BIH

Poznata imena osoba koje će provjeriti diplomu Sebije IzetbegovićPočetkom januara održana je vanredna sjednica Senata Senata Univerziteta u Sarajevu te je razmatran Izvještaj ad hoc Komisije o provjeri diplome Izetbegović.

Senat Univerziteta u Sarajevu objavio je rješenje kojim se imenuje komisija sa ciljem da ispita diplomu irektorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) Sebije Izetbegović.

Ovu komisiju će predvoditi dekan Stomatološkog fakulteta u Sarajevu Muhamed Ajanović, dok su ostali članovi: Rasim Muratović, predsjednik Vijeća grupacije društvenih nauka, Darko Tomašević iz Katoličkog bogoslovnog fakulteta ispred Grupacije humanističkih nauka, Samir Dolarević, predsjednik Vijeća Grupacije tehničkih nauka, Nusret Drešković sa PMF-a ispred biotehničkih nauka, Ališer Sijarić ispred Grupacije umjetnosti, Kenan Filipović, generalni sekretar UNSA, Vesna Lazić, sekretarica Pravnog fakulteta te Berina Smajlović-Doljančić, šefica Službe za pravne poslove UNSA-e.

Podsjetimo da je početkom januara održana vanredna sjednica Senata Senata Univerziteta u Sarajevu te je razmatran Izvještaj ad hoc Komisije o provjeri diplome Izetbegović.

Zaključak Senata je da ad hoc komisija nije ispunila postavljeni zadatak, jer nije dostavila sve tražene dokumente.

Stav Senata UNSA je da nedostaju dokazi o položenim ispitima na postdiplomskom studiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, odnosno ekvivalencija ispita položenih na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu.

Također, nedostaju dokumenti o početku postdiplomskog studija i izjašnjenje Sebije Izetbegović o cijelom slučaju.


Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NAJNOVIJE

To Top