Federalna direkcija robnih rezervi u prošloj godini je platila pšenicu za 102.024 KM više od procijenjene vrijednosti, umjesto da se poništi postupak. Zloupotrebe službenih vozila u smislu nedostajanja evidencija o vremenu polaska i dolaska sa službenog puta, točenju goriva neradnim danom. Zatim, izdaci za usluge reprezentacije od 6.045 KM, gdje je više računa izdato izvan radnog vremena Direkcije i u dane vikenda…, samo su neke od zamjerki federalnih revizora u Izvještaju o finansijskoj reviziji Federalne direkcije robnih rezervi.

Direkcija u 2020. godini nije Vladi FBiH predložila prijedlog srednjoročnog programa federalnih robnih rezervi od pet godina, niti je u prethodnom periodu Vlada FBiH na prijedlog Direkcije donijela srednjoročni program, iako je takvo nešto prevažno.

Bez prijedloga intervencija na tržištu

– Samim tim nisu određeni vrsta, količina i vrijednost federalnih robnih rezervi. Zatim, njihov teritorijalni razmještaj, količina roba za obnavljanje, najmanja količina robe (po vrstama) koja mora biti stalno na raspolaganju za potrebe snabdijevanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća većeg obima i rata, broj dana snabdijevanja ovim količinama, te uvjeti pod kojima se određene vrste i količine federalnih robnih rezervi povjeravaju na skladištenje. Ovo naglašavamo jer je srednjoročni program osnov za izradu godišnjeg programa koji je Direkcija obavezna predložiti Vladi FBiH na usvajanje. Nije bilo prijedloga intervencija na tržištu, niti je Vlada FBiH u 2020. godini donosila odluke o intervenisanju na tržištu – navode federalni revizori.

Izvještaj o radu Direkcije za 2020. godinu u kome je i realizacija robnih rezervi, Vlada FBiH je usvojila zaključkom od 21. januara 2021. godine. Navedeno je da povećanje zaliha robnih rezervi nije ostvareno u planiranom obimu i količini.

– Uzrok niske realizacije planiranih nabavki je kašnjenje u donošenju Plana javnih nabavki i pokretanje postupaka nabavki, kako je navedeno, zato što Direkcija nije planirala nabavku robnih rezervi u vrijeme proglašenja stanja prirodne nesreće uzrokovanog pojavom koronavirusa jer nisu znali do kada će trajati i za šta se eventualno predviđena sredstva mogu prenamijeniti – navode revizori.

Uvidom u obračun plaća i naknada plaća za mjesec april, septembar i decembar 2020. godine, konstatovano je da obračun plaće nije u potpunosti u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH.

Gdje se parkiraju službena vozila po završetku radnih zadataka?

Izdaci za usluge prijevoza i goriva iznosili su 8.344 KM.

– Uvidom u izdate naloge za korištenje službenih automobila konstatovali smo da nisu u potpunosti popunjeni. Nedostaje evidencija o vremenu polaska i dolaska sa službenog puta, podaci o pređenom putu, točenje goriva neradnim danom kada u evidencijama ne postoje podaci o službenom putu. Ne možemo potvrditi da se sva vozila po završetku radnog vremena, radnih zadataka, parkiraju na mjesta predviđena za parkiranje službenih vozila Direkcije – ukazuju federalni revizori.

Izdaci za rad u komisijama se najvećim dijelom odnose na isplate naknada članovima Savjeta Direkcije za održanih 12 sjednica (17.520 KM). Preostali iznos izdataka za rad u komisijama (7.440 KM), odnosi se na naknade članovima komisija za provođenje postupaka javnih nabavki, Komisije za provođenje redovnog popisa, Komisije za otpis i rashodovanje osnovnih sredstava i sitnog inventara, Komisije za izradu liste kategorija registraturne građe i Komisije za provođenje disciplinskog postupka.

– Smatramo da su poslovi provođenja javnih nabavki, popisa, otpisa i rashodovanja sredstava i inventara, redovni poslovi iz nadležnosti Direkcije, za koje zaposlenici primaju redovnu plaću. S obzirom na to da su imenovani članovi komisija većinom zaposlenici Direkcije, konstatovali smo da obračun i isplata naknada po osnovu angažmana u komisijama nisu imali tretman plaće, kako je to propisano odredbama Zakona o porezu na dohodak – stoji u izvještaju.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

You May Also Like

Jusuf naručio likvidaciju poznanika za 20.000 maraka

Kantonalni sud u Zenici potvrdio je optužnicu protiv Jusufa Mevića Juke i…

Forto povećao plaću direktorici Zavoda Belmi Barlov. Zašto?

Iako je još u maju prošle godine Belma Barlov imenovana za v.…

U Bosni i Hercegovini prosječna neto plaća 1.042 KM

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata u Bosni i Hercegovini u decembru prošle…

Parlament BiH: Predat zahtjev za nižu stopu PDV-a na određene namirnice

Poslanici SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH predali su danas u…