Vijeće Europske unije je u zaključcima sjednice o proširenju i stabilizaciji koji se tiču BiH navelo da žali zbog krize u državi i blokade rada institucija koja je zaustavila njen napredak u sprovođenju reformi neophodnih za napredak BiH na putu ka pridruživanju uniji. Pozvalo je političke lidere da se suzdrže od provokativne retorike, propitivanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i cjelovitosti države.

“Retorika i inicijative kojima je cilj poništenje reformi I povlačenje iz državnih institucija su neprihvatljive i prijete da ugroze usklađenost BiH za pravnom tekovinom EU kao i njenu predjeljenost integraciji sa EU,” navodi se u jednom od zaključaka.

Dodaje se da je Vijeće svjesno održavanja izbora u Mostaru te usvajanjem strategija za reformu javne uprave na svim nivoima vlasti.

Kada se govori o institucionalnim mehanizmima Dejtonskog mirovnog sporazuma, Vijeće je zaključilo da BiH mora da načini izmjene ustava i izbornog zakona u cilju uklanjanja diskriminatornih odredbi koje se odnose na sve njene građana, a tu su prvenstveno istakli sprovođenje presude u slučaju Sejdić-Finci. Takođe su upozorili protiv daljih koraka koji bi spriječili sprovođenje ove kao i drugih presuda Suda za ljudska prava te pozvali na otvoren dijalog s ciljem uklanjanja svih oblika diskriminacije u skladi sa europskim standardima.

“U tom kontekstu, Vijeće poziva Međuresornu radnu grupu da hitno nastavi svoj rad i iznese svoje prijedloge o reformama prije glasanja za poboljšanje izbornog okvira,” navodi se u zaključku.

Vijeće je istaklo svoje očekivanje da će BiH poduzeti potrebne korake ka sprovođenju reforme javne uprave na način da obezbjeti depolitiziranu državnu službu i koordiniran pristup kreiranju politike na nivou cijele zemlje, posebno ističući borbu protiv korupcije i njeno suzbijanje.
Preokrenite negativni trend

Istakli su nezadovoljstvo odsustvom napretka u pravu na slobodu izražavanja i bezbjednosti novinara u BiH, ali su takođe pohvalili pozitivne korake u poboljšanju uslova za migrante koji borave na prostoru države.

Po pitanju ekonomije, Vijeće je zaključilo da je BiH ostvarila ograničen napredak u uspostavljanju funkcionalne tržišne ekonomije u smislu njene sposobnosti nošenja sa pritiscima koji dolaze sa kompetitivnog EU tržišta.

U tom smislu su savjetovali BiH da u potpunosti provede smjernice politike navedene u Zajedničkim zaključcima ekonomskog i finansijskog dijaloga.

“Vijeće žali zbog oštrog pada usklađenosti Bosne i Hercegovine sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU i poziva zemlju da preokrene ovaj negativni trend. S druge strane, pozdravlja kontinuirano aktivno učešće BiH u misijama i operacijama EU u okviru Zajedničke sigurnosne i odbrambene politike,” navodi se u jednom od zaključaka.
Nedvosmislena podrška jedinstvenoj BiH

Vijeće je na kraju istaklo i svoju nedvosmislenu podršku za jedinstvenu, ujedinjenu i suverenu BiH, iskazujući podršku produženju EUFOR-ove misije kao i “5+2” uslovima za zatvaranje Ureda Visokog Predstavnika.

Evropska služba za vanjske poslove nije uvrstila u tekst dio koji glasi “da se osigura ravnopravnost konstitutivniih naroda kroz izbornu reformu” (zaključci hrvatskih zastupnika) zbog odsustva političke volje u Vijeću ministara EU za vanjske poslove da takvo nešto podrže, prenosi N1.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

You May Also Like

Jusuf naručio likvidaciju poznanika za 20.000 maraka

Kantonalni sud u Zenici potvrdio je optužnicu protiv Jusufa Mevića Juke i…

Forto povećao plaću direktorici Zavoda Belmi Barlov. Zašto?

Iako je još u maju prošle godine Belma Barlov imenovana za v.…

U Bosni i Hercegovini prosječna neto plaća 1.042 KM

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata u Bosni i Hercegovini u decembru prošle…

Parlament BiH: Predat zahtjev za nižu stopu PDV-a na određene namirnice

Poslanici SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH predali su danas u…