BIH

Koje su preporuke dobili hrvatski granični policajci nakon ulaska Hrvatske u ŠengenSvaki putnik koji ulazi na granični prelaz u Šengen mora biti informisan o svim postupcima kontrole koji se sprovode. Putnik, takođe, ima pravo na profesionalan, pristojan i prijateljski odnos graničnih službenika.

Nakon što je Hrvatska ušla u Šengen, postala je dio evropskih pravila na koji način granični policajci Hrvatske treba da postupaju prema putnicima koji ulaze u šengenski prostor.

Iako su hrvatski granični policajci i do sada radili prema šengenskim pravilima i, po pravilu, poštovali prava putnika koji ulaze u Hrvatsku svojim korektnim odnosom prema njima, ulaskom u Šengen pravila dobrog ponašanja prema putnicima dodatno su naglašena i pojačana.

EU je hrvatskim graničim policajcima proslijedila Pravilnik o ponašanju, u kojem se jedno poglavlje bavi načinom na koji treba da se ponašaju prema putnicima koji ulaze u šengenski prostor.

Primjera radi, svaki putnik koji ulazi na granični prelaz u Šengen mora biti informisan o svim postupcima kontrole koji se sprovode. Putnik, takođe, ima pravo na profesionalan, pristojan i prijateljski odnos graničnih službenika.

Posebno je važno naglasiti da šengenska pravila nalažu da ulazak na teritoriju Šengena državljanima trećih zemalja može biti odbijen samo onda kada postoji osnovan razlog, a odluka mora biti potkrepljena dokazima i obrazložena.

Putnik kojem je odbijen ulazak mora dobiti pismeno obrazloženje, a mora mu biti i omogućeno pravo na žalbu, mada to pravo ne odlaže izvršenje odluke o odbijanju ulaska.

Granični policajci su obavezni da na zahtjev putnika pokazažu svoj bedž sa službenim brojem i, ako prilike dozvoljavaju, daju ime i prezime.

Ovo se posebno odnosi na slučajeve kada granični policajac provodi duže i obimnije preglede putnika, a granični policajci su u tim slučajevima obavezni da putniku pruže i ostale relevantne podatke, poput naziva graničnog prelaza, razloga kontroli i ostale podatke.

“Granični policajci će, u obavljanju svojih dužnosti, u potpunosti poštovati ljudsko dostojanstvo, posebno u slučajevima kada su u pitanju ranjive kategorije. Sve mjere preduzete u obavljanju njihovih dužnosti biće srazmjerne ciljevima koji se tim mjerama žele postići. Prilikom obavljanja graničnih kontrola, graničari neće diskriminisati lica na osnovu pola, rasnog ili etničkog porekla, vjere ili ličnih uvjerenja, invaliditeta, starosti ili seksualne orijentacije”, naglašeno je u ovom Priručniku.

Policajci su, osim toga, dužni da se putnicima ne obraćaju kao prema potencijalnim kriminalcima ili kao prema nekom ko želi ilegalno da uđe na teritoriju engena, a pitanja treba postaviti izbalansirano i na prijateljski način.

“Putnici ne bi trebalo da osjete da su pitanja neprijatna, a na postavljena pitanja treba odgovoriti činjenicama i na pristojan način”, naglašeno je.

Granični policajci imaju pravo od putnika tražiti da pokažu da imaju dovoljno novca za boravak u šengenskom prostoru, a mogu putnike i pitati za razloge putovanja.

Policajci su obavezni da prilikom ulaska svakog putnika obave minimalnu kontrolu kako bi ustanovili indentitet putnika i provjere validnosti pokazanih dokumenata.

Hrvatska će, kao i svaka druga članica Šengena, biti obavezna da jednom godišnje podnese izvještaj Evropskoj komisiji i Evropskom parlamentu o radu u protekloj godini i provjerama koje su obavljane.


Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NAJNOVIJE

To Top