Prema podacima kantonalne Službe za zapošljavanje, u periodu januar – novembar zabilježen je nešto veći broj odjava se evidencije, zbog preseljenja u drugi grad ili kanton unutar BiH ili zbog odlaska van njenih granica.

Na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde u ovoj godini zabilježen je trend odlaska mladih i školovanih kadrova.

Prema podacima kantonalne Službe za zapošljavanje, u periodu januar – novembar zabilježen je nešto veći broj odjava se evidencije, zbog preseljenja u drugi grad ili kanton unutar BiH ili zbog odlaska van njenih granica.

“Prema našim podacima, zbog preseljenja u druge općine i gradove sa evidencije se odjavilo 40 osoba, zbog zaposlenja u drugim gradovima ili općinama odjavilo se 95 osoba dok su se zbog zaposlenja u inostranstvu odjavile 23 osobe”, precizirala je direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde Aida Bezdrob.

Naglasila je da, prema evideciji službe, odlaze osobe različitih zanimanja.

“Kada je u pitanju stručna sprema onih koji su napustili naš kanton i otišli u inostranstvo na rad, ne možemo sa sigurnošću reći da je to odliv jednog ili nekoliko određenih zanimanja, ali svakako možemo istaći da prednjače osobe sa srednjom stručnom spremom – proizvodni radnici različitih zanimanja i vozači motornih vozila”, naglasila je.

S obzirom na generalni trend odlaska građana iz BiH pa time i BPK Goražde, mišljenja je da institucije trebaju poduzeti odgovarajuće mjere koje će tu pojavu bar svesti na minimum.

“Svjedoci smo da građani generalno napuštaju našu državu i odlaze u inostranstvo a pogotovo mladi i stručni kadrovi, a prema našim podacima u BPK Goražde situacija još nije toliko alarmantna. Međutim, smatram da je već odavno vrijeme da sve relevantne institucije i u našem kantonu trebaju da učine sve što je u njihovim nadležnostima kako bi se popravila trenutna situacija i odlazak mladih i školovanih ljudi bio što manji”, istakla je Bezdrob.

Naglasila je da u tom smislu i Služba za zapošljavanje u 2022. godini planira realizirati program stručnog osposobljavanja za osobe s visokom stručnom spremom koje se nalaze na evidenciji.

“U saradnji s Vladom BPK Goražde i Federalnih zavodom za zapošljavanje radimo na tome da se iznađu načini i finansijska sredstva kako bi taj projekat obuhvatio sve osobe sa VSS-om koje nisu imale priliku da steknu radno iskustvo. To će biti naš prvi korak kako bi doprinijeli tome da što više mladih i stručnih ljudi dobije priliku da stekne radno iskustvo i time postane konkurentniji na tržištu rada”, istakla je direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde.

Na evidenciji Službe trenutno se nalazi 3.147 osoba, od čega sa VSS – 260, SSS – 860, KV -963 i NK – 1.027. Najbrojniji sa VSS-om su ekonomisti, mašinski inžinjeri i pravnici.

U Privrednoj komori BPK Goražde naglašavaju kako je jedan od najvećih problema u ovom kantonu starosna struktura stanovništva te napominju da se svaka odjava, uključujući i onu iz radnog odnosa ili odlazak iz kantona, osjeti.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

You May Also Like

Jusuf naručio likvidaciju poznanika za 20.000 maraka

Kantonalni sud u Zenici potvrdio je optužnicu protiv Jusufa Mevića Juke i…

Forto povećao plaću direktorici Zavoda Belmi Barlov. Zašto?

Iako je još u maju prošle godine Belma Barlov imenovana za v.…

U Bosni i Hercegovini prosječna neto plaća 1.042 KM

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata u Bosni i Hercegovini u decembru prošle…

Parlament BiH: Predat zahtjev za nižu stopu PDV-a na određene namirnice

Poslanici SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH predali su danas u…