Objavljen je javni poziv za prodaju devastiranog hotela “Igman” s početnom cijenom od skoro sedam miliona KM. Ova cijena je znatno niža od ranije predložene cijene od skoro 9,2 miliona KM.

Agencija za privatizaciju Kantona Sarajevo je 26. novembra objavila javni poziv za prodaju neposrednom pogodbom. Početna cijena je 6.926.000 KM. Naknada za učešće je 5.000 KM, dok je depozit 100.000 KM.

Prodavac je preduzeće ZOI ’84, a kupac je uslovljen investicijom od 10 miliona KM u roku od tri godine.

“Dva miliona KM u prvoj godini od dana zaključenja ugovora, tri miliona KM u drugoj godini i pet miliona KM u trećoj godini”, obrazloženo je.

Istaknuto je da ponuđene investicije od 15 miliona KM neće biti vrednovane po navedenom obrazloženju.

Od ponuđača se traži da daju pismenu izjavu da će obavljati hotelsko-ugostiteljsku djelatnost, sportsko-rekreativnu djelatnost ili djelatnost iz domena zdravstvenih usluga. Osim toga, prije zaključenja kupoprodajnog ugovora mora se dostaviti bankovna garancija na iznos od 35 posto od ukupne vrijednosti predviđenih investicija. Garancija mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Kantonalne agencije za privatizaciju.

Ponude se mogu slati do 20. decembra do 16 sati.

Napominjemo da je odlukom kantonalne vlade iz septembra ove godine o prodaji ovog hotela prvobitna cijena bila 9.234.920 KM. Riječ je o hotelu izgrađenom uoči Zimskih olimpijskih igara, a koji je uništen tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini.

Hotel Igman je projektovao arhitekta Ahmed Džuvić ranih 80-ih. Izgrađen je na planini Igman za Zimske olimpijske igre održane u Sarajevu 1984. godine. Hotel je imao 162 sobe i površinu od 5.102 kvadratna metra. Tokom rata u potpunosti je uništen.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

You May Also Like

Jusuf naručio likvidaciju poznanika za 20.000 maraka

Kantonalni sud u Zenici potvrdio je optužnicu protiv Jusufa Mevića Juke i…

Forto povećao plaću direktorici Zavoda Belmi Barlov. Zašto?

Iako je još u maju prošle godine Belma Barlov imenovana za v.…

U Bosni i Hercegovini prosječna neto plaća 1.042 KM

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata u Bosni i Hercegovini u decembru prošle…

Parlament BiH: Predat zahtjev za nižu stopu PDV-a na određene namirnice

Poslanici SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH predali su danas u…