BIH

Federalna uprava za inspekcijske poslove objavila podatke: Ovo su najveći zagađivači zraka u FBiHZbog prekoračenje emisija u 2022. godini, postupajući federalni inspektor je izdao rješenja kojim su propisane odgovarajuće upravne mjere za odsumporavanje dimnih plinova.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je u 2022.godini za naplatu kod zagađivača zraka izvršila obračun naknada za zrak u visini od 4.244.488 KM.

Novčanim naknadama za zagađenje zraka, kako su pojasnili iz Federalnog urbanističko-ekološkog inspektorata, obuhvaćene su naknade svih zagađivača na području Federacije BiH koji svojim aktivnostima u zrak ispuštaju zagađujuće materije NOX, SO2 i ČČ (čvrste čestice), kao temelj na osnovu kojeg se vrši obračun naknada za zagađenje zraka.

Glavni federalni šumarski inspektor Muhamed Hodžić je pojasnio da najveći zagađivači imaju i najveće količine ispuštenih zagađujućih materija u zrak na godišnjem nivou, te time i najveće iznose naknada za zagađanje zraka koje trebaju platiti za obračunsku godinu.

– Federalni inspektori kontrolišu i osiguravaju izvršenje ove obaveze – rekao je Hodžić u razgovoru za Fenu.

Naveo je kako su najveći zagađivači u Federaciji BiH su privredni subjekti Arcelormittal Zenica, JP Elektroprivreda BiH TE Kakanj, Natron–hajat doo Maglaj, GIKIL doo Lukavac i Sisecam d.d Lukavac, te JP Elektroprivreda BiH TE Tuzla.

Operator Sisecam Soda Lukavac d.o.o. Lukavac, pojasnio je, u 2022. godini pridržavao se mjera dostavljenih terminskim planom remonta filterskih postrojenja.

Zbog prekoračenje emisija u 2022. godini, postupajući federalni inspektor je izdao rješenja kojim su propisane odgovarajuće upravne mjere za odsumporavanje dimnih plinova.

Operator JP Elektroprivreda BiH Termoelektrana Tuzla radi po okolinskoj dozvoli u kojoj su date granične vrijednosti emisija polutanata u zrak, i koja je usklađena sa NERP-om (Nacionalni plan redukcije emisija).

Operator posjeduje automatski mjerni sistem koji se redovno održava, te vrši periodična mjerenja. Na osnovu mjerenja u proizvodnom procesu, utvrđena je usklađenost s graničnim vrijednostima emisija.

– Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac u 2022. godini je ishodovao okolinsku dozvolu. Postupajuća inspektorica je u 2021. godini izdala rješenje o zabrani korištenja Fabrike đubriva dok se ne izvrši izrečena upravna mjera. Do danas ova fabrika ne radi – naveo je Hodžić.

Operator je u decembru 2021. godine doveo u funkcionalno stanje automatski mjerni sistem (AMS) za mjerenje emisija u zrak sa dimnjaka V Koksne baterije i dimnjaka kotlova K1 i K2, tako da je godišnjim redovnim nadzorom nad emisijama uzetim sa AMS utvrđeno da su emisije iz GIKIL-a u 2021.godine prekoračivale dozvoljene granične vrijednosti emisija za većinu parametara, te su poduzimane zakonom propisane mjere.

S početkom redovnog održavanja pogona i postrojenja u toku 2022.godine, kao rezultat inspekcijskih nadzora evidentan je trend smanjenja emisija zagađujućih materija u zrak – pojasnio je Hodžić.

ArcelorMittal d.o.o. Zenica je u 2022. godini, kako je rekao Hodžić, bio u postupku obnavljanja okolinske dozvole, a poseban doprinos federalnog inspektora zaštite okoliša se ogleda u aktivnom učešću u kreiranju mjera na osnovu odstupanja uočenih u inspekcijskim nadzorima, kojima su osigurane pretpostavke za smanjenje uticaja na okoliš, te kvalitetniju kontrolu metalurških procesa u smislu pridržavanja standarda zaštite okoliša.

– Značajnije mjere u ovom smislu su: uvođenje kontrole kvaliteta zraka, odnosno emisija, što do sada nije bio slučaj, potpuno definisanje otpadnih tokova uz obavezu posebne procjene uticaja na okoliš odlagališta Rača, što do sada također nije bio slučaj – naglasio je Hodžić.


Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NAJNOVIJE

To Top