Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom.

Pripremom ovog značajnog zakona, Ministarstvo rada i socijalne politike nastavlja provoditi socioekonomsku reformu u FBiH, saopćeno je dans iz ovog ministarstva.

Uzimajući u obzir da postojeći sistem zaštite porodice nije ujednačen i razlikuje se od kantona do kantona, ovaj Zakon ima za cilj uspostaviti socijalno pravičniji i fiskalno održiv sistem zaštite porodice s djecom, ukinuti postojeću diskriminaciju prema djeci po osnovu življenja, izjednačiti općenito prava djece u FBiH, te ublažiti posljedice siromaštva porodicama u podizanju, odgoju i zbrinjavaju djece.

Pored toga, Zakon utvrđuje osnovna materijalna prava podrške sa djecom, što podrazumijeva, dječiji dodatak i novčanu pomoć nezaposlenih porodilja i definiše postupak ostvarivanja i finansiranja ovih prava. Osnova za obračun ovih osnovnih prava kalkulisala bi se prema prosječnoj neto plati u FBiH koja je ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pravo na dječiji dohotak ostvarivala bi djeca do navršene 18. godine života, ukoliko prihodi po članu domaćinstva ne prelazi 20% prosječne plate, uz uvjet da isti nisu na trošak budžeta korisnici smještaja u hraniteljskoj porodici ili ustanovi socijalne zaštite. S druge strane novčanu pomoć porodilje koje nisu u radnom odnosu mogu ostvariti ostvaruju ukoliko su na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje ili su na redovnom školovanju, a ispunjavaju uslove vezane za prihodovni cenzus. Naknada u tom slučaju je 30% prosječne neto plate a isplaćivat će se 12 mjeseci iz kantonalnog budžeta.

Prava na naknadu plate porodilja u radnom odnosu, za vrijeme odsustva s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, vršiće se u skladu sa propisima iz oblasti socijalne i dječje zaštite, do početka primjene ovog Zakona, a nakon toga, u skladu sa propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

Nadležni ministar Vesko Drljača smatra da porodica predstavlja osnov stabilnog i zdravog društva, zbog čega je bitno graditi dostojanstvo porodice, prvenstveno kroz materijalnu i emocionalnu sigurnost.

– Prijedlog Zakona ima i socijalnu i ekonomsku komponentu, jer predstavlja i ulaganje u ljudske resurse, posebno u situaciji sve manjeg rađanja djece i odlaska mladih porodica u inostranstvo – istakao je Drljača, te naglasio kako materijalna podrška porodica predstavlja i jedan od segmenata pronatalitetne politike, u šta on, kao i Ministarstvo ulažu velike napore.

Važno je naglasiti da se Zakonom, pored značajnih finansijskih benefita, predviđa i godišnje obilježavanje “Dječje nedelje” u prvoj sedmici u oktobru.

Za realizaciju svih ovih prava prema podacima iz 2021. godine, treba izdvojiti na godišnjem nivou 65.000.000 KM, za 72.995 djece korisnika osnovnog dječjeg dodatka i 10.349 djece korisnika uvećanog dječijeg dodatka.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

You May Also Like

Jusuf naručio likvidaciju poznanika za 20.000 maraka

Kantonalni sud u Zenici potvrdio je optužnicu protiv Jusufa Mevića Juke i…

Forto povećao plaću direktorici Zavoda Belmi Barlov. Zašto?

Iako je još u maju prošle godine Belma Barlov imenovana za v.…

U Bosni i Hercegovini prosječna neto plaća 1.042 KM

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata u Bosni i Hercegovini u decembru prošle…

Parlament BiH: Predat zahtjev za nižu stopu PDV-a na određene namirnice

Poslanici SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH predali su danas u…